Obszary praktyk

Kancelaria w ramach prowadzonej działalności oferuje kompleksową i rzetelną obsługę prawną dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

Wszystkim Klientom Kancelaria oferuje zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami arbitrażowymi, jak i sądami administracyjnymi, a także organami administracji państwowej i samorządowej.

Kancelaria świadczy kompleksowe i profesjonalne usługi prawne w ramach następujących dziedzin:

  • Prawo cywilne, ( m.in. dochodzenie odszkodowania za niewykonanie umów, naruszenie dóbr osobistych, dochodzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zniesienie współwłasności, ochrona własności, służebności, zasiedzenie)
  • Prawo spadkowe (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku)
  • Prawo Rodzinne i Opiekuńcze (m.in. dochodzenie alimentów, rozwód, separacja, podział majątku)
  • Prawo gospodarcze i handlowe (m.in. wszelka pomoc prawna przy zakładaniu, prowadzeniu, przekształceniu i likwidacji osób prawnych, rejestracja podmiotów gospodarczych, opracowywanie projektów umów, prowadzenie negocjacji, windykacja należności)
  • Prawo Karne (m.in. obrona w procesie karnym, karno – skarbowym, wykroczeniowym, reprezentowanie osób pokrzywdzonych, dochodzących swoich roszczeń naprawienia szkody doznanej w wyniku przestępstwa lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę)
  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Prawo administracyjne (m.in. sporządzanie zażaleń, odwołań, skarg, zastępstwo przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym)
  • Prawo budowlane
  • Prawo autorskie
  • Prawo upadłościowe i naprawcze

Wynagrodzenie zależy od problematyki prawnej danej sprawy, dlatego też jest ustalane indywidualnie dopiero po przeanalizowaniu sprawy.

Zapraszam do siedziby Kancelarii Adwokackiej.