FAQ - Często zadawane pytania

1. W jaki sposób można umówić się na spotkanie?

Bardzo proszę w celu ustalenia daty oraz godziny spotkania o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 600-931-143.

2. Czy istnieje możliwość uzyskania porady prawnej drogą telefoniczną?

Poradę prawną można uzyskać podczas indywidualnego spotkania, albo drogą e-mailową, za pomocą formularza, który można znaleźć na stronie Kancelarii w zakładce porady on-line. Kancelaria nie ma zwyczaju udzielać porad prawnych drogą telefoniczną, gdyż byłoby to sprzeczne z zasadą rzetelności, jak również zagrażałoby etyce adwokackiej, którą każdy Adwokat jest zobligowany przestrzegać.

3. Co należy przygotować i przynieść na spotkanie z Adwokatem?

Bardzo proszę o przygotowanie wszelkich dokumentów związanych ze sprawą. W przypadku braku ich oryginałów w danej chwili proszę o przyniesienie ich kserokopii, by można tym samym dokładnie zapoznać się z problematyką sprawy.

4. Czy Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw spoza Tarnowa?

Tak, Kancelaria przyjmuje sprawy spoza Tarnowa, a także sprawy swoich Rodaków mieszkających za granicą kraju.

5. Czy informację przekazywane Adwokatowi są bezpieczne?

Adwokat jest zobowiązany do zachowania tajemnicy adwokackiej, dlatego też wszelkie informację jakie są przekazywane przez Klientów podczas spotkania, a ponadto w trakcie prowadzenia sprawy są zachowane w tajemnicy.

6. Ile kosztuje wynagrodzenia dla Adwokata za poradę prawną lub za prowadzenie sprawy?

Wysokość wynagrodzenia uzgadniana jest indywidualnie, po wstępnym zapoznaniu się ze sprawą oraz dokumentacją i zależy od stopnia zawiłości sprawy, nakładu pracy Adwokata, jak również przewidywanego czasu jej trwania. W przypadku, gdy Klient zdecyduje się na to, aby Adwokat prowadził sprawę, porada prawna jest bezpłatna.