Aktualności

10.04.2015

Obowiązek alimentacyjny między małżonkami w trakcie trwania małżeństwa - art. 27 k.r.o.

Zgodnie z art. 27 k.r.o. oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli więcej…

Strona: 1